Tågeskov Overdrev 119m

SJÆLLANDSKE BJERGE                                                    HOVEDSIDE   

Tågeskov Overdrev 119m      Næste bjerg ->      

 Blot to kilometer vest-syd-vest for Kobanke ligger en anden af Sjællands bjergtinder i Tågeskov Overdrev. Den tårner 119 meter op over havet, og kan ses fra Sydmotorvejen. Letteste adgang er fra Rønnedevej mellem Rønnede og Vordingborg, hvor Tågeskov Overdrev vejen fører ud til højen, lige før den bliver Hestehavevej. Et par mindre veje fører henholdsvis nord og vest om højen, der ligger langt inde på en mark.

 Selve toppen er delt af et nyligt plantet vildt buskads. Begge sider er under plov. Bakken er langt fra imponerende, sin højde taget i betragtning, men området er ganske smukt.

Koordinater: 55°21'95" N,11°97'88" E   UTM koordinater: ?

På afstand fornemmer man toppen.


Selve toppen gennemskæres af denne lave kratbræmme.


Udsigten mod sydøst.


Og nordøst.


Mod nordvest ses Sydmotorvejen.


Toppen set fra sydvest.


Og fra sydøst.

 
Se flere af Sjællands Bjerge.