Ved Raevebakke 114

SJÆLLANDSKE BJERGE                                                    HOVEDSIDE   

Ved Rævebakke 114m        Næste bjerg ->      

 Umiddelbart vest for Kobanke og Svennerup gruppen ligger Rævebakke med sine 114 meter. Ikke overraskende er toppen skjult i skov, og hele området er del af den enorme fladbakke hvorpå blandt andet Kobanke ligger.

 Heldigvis er det omgivende område nyligt blevet fældet, og man kan let fornemme den lille højs omrids. Der er endda en rævegrav!

Fra Dysted fører Østerbro østover, og laver en afstikker ud til tinden. Jeg valgte vejen gennem allen, ud gennem Dyrehaven, som er en lille, pæn skov.

Koordinater: 55°22'47" N, 11°94'07" E   UTM koordinater: ?

Ikke alle bakker har deres egen allé!


Eller deres egen sø.


Takket være nylig fældning kan bakken let ses.


Der er endda en rævegrav på sydsiden af bakken.


Toppen, set fra den sydvestlige lysning.


Og lysningen set fra toppen.


Der er også lidt udsigt til de andre sider.


Har indtil for nyligt været tæt skov.


Toppen, set på lidt afstand.

 
Se flere af Sjællands Bjerge.