SJÆLLANDSKE BJERGE

HOVEDSIDE

 

Dette er mine fotos og lidt information fra nogle af Sjællands og Møns højeste punkter

 
Aborrebjerg 143m Høbjerg 117m Galgebakke 107m
Kongsbjerg 137m Overdrevsbakken 116m Lundebakke 106m
Møns Klint 128m Ravnsholte Bakke 115m Mørkemose Bjerg 105m
Gyldenløveshøj 126 (121)m Rævebakke 114m Ærtebjerg 104m
Kobanke 122,9m Skovbakke (Lerbjerg) 113m Søbjerg 104m
Vejrhøj 121m Gammelhøj 112m Lindebjerg 103m
Tågeskov Overdrev 119m Æblebjerg 111m Atterbakke 103m
Højbjerg 118m Skovbakke 108m Grøntved Overdrev 102m

Krogen 117m

Store Kulsbjerg 107m Stestrup Bjerg 102m

Mørkebjerg 117m

Vindhøj 107 Kløveshøj 100m
Lerbjerg Bakkerne; 6: 102-113m    Rønnede Bakkerne; 37: 100-119m
Svennerup Bakkerne 8: 116-119     
Bjergsted Bakker; 60 m

Området omkring Rønnede. Skjoldenæsholm. Møn.  Andre.  

Stærkt inspireret af Roger Phils glimrende bog; "Guide til det danske høyfjellet", har jeg foretaget en række ekskursioner til de højeste punkter på Sjælland og Møn. Der er mindst 70 punkter over 100 meter, men det er kun 27 der mig bekendt er navngivne.

Højdemålinger kan diskuteres, men jeg har valgt at holde mig til Kort og Matrikelstyrelsens 4 cm kort; det vil sige de natur skabte, MED gravhøje og lignende. Desværre er en anselig del af disse høje dækket af skov, og den fototekniske dokumentation i vid udstrækning hæmmet - det skal dog ikke hindre mig i at forsøge.

Hovedparten af sjællandske tinder findes sydvest for Rønnede, men der er en hel del omkring Lerbjerg Skov og så er der to nær Maglesø; Mørkemosebjerg og Grøntved Overdrev. Der er enkelte, relativt tæt på: Kløveshøj ved Tissø og samt Vejrhøj ved Hørve. Tættere på Møn finder vi Store Kulsbjerg ved Vordingborg. Møn byder på virkeligt imponerende tinder. Selve Møns Klint, Aborrebjerg og Kongsbjerg er virkeligt imponerende!

Ud over de 27 navngivne bjerge, er der 43 unavngivne, der ikke desto mindre har en anselig højde. Gruppen sydvest for Rønnede består af 37, og har fået deres egen side, ligesom en mindre gruppe på seks, beliggende omkring Lerbjerg Skov.

Se også: Danmark Dejligst og Bihrmann's Danske Kryb.